Ouderhulp

Basissschool ’t Maxend heeft een actieve oudervereniging. Alle ouders met een kind op basisschool ’t Maxend vormen samen onze oudervereniging. Samenwerking tussen het team van school en de ouders/verzorgers van de leerlingen is van groot belang. Zo ondersteunen we de leerkrachten bij de activiteiten die de basisschooltijd van de leerlingen extra kleur geven.

 

Wat doen wij?

Activiteiten op school waar wij het team bij ondersteunen zijn bij voorbeeld het feest van Sinterklaas, de kerstviering, carnavalsviering, Pasen, Koningsspelen en sportdag, schoolfotograaf en 1x per 2 jaar de schoolreis. Naast hulp bij de activiteiten zorgen we als oudervereniging ook voor het brigadieren en het opvolgen van het luizenprotocol (luizen pluizen) en allergieprotocol. Ook versieren we periodiek de school, maken we schminken bij activiteiten mogelijk, verzorgen we de attentie voor schoolverlaters en via onze klassenouders organiseren we attenties bij langdurige ziekte en de attentie bij de jaarlijkse juf- en meesterdag op onze school.

 

Helpen op school en financiële ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar nodigen en we ouders uit om zich in te schrijven om te helpen bij de activiteiten. De oudervereniging financiert de activiteiten uit de ouderbijdrage. Deze bedraagt €21,25 per jaar (voor kinderen die na de kerstvakantie instromen geldt een aangepast tarief). Het bestuur beheert de ouderbijdrage. Jaarlijks publiceren wij een financieel overzicht. Hierop zijn de inkomsten en de uitgaven per activiteit te zien. Dit overzicht delen wij tijdens de Algemene Ledenvergadering aan het einde van ieder schooljaar.

 

Bestuur

Linda van Schendel (voorzitter)

Leontine van Balveren (secretaris)

Marleen van Kessel (penningmeester)

Brendy Uijlen (algemeen bestuurslid)

Annelot Tempelmann (algemeen bestuurslid)

Linda Fransen (algemeen bestuurslid)

Annelie Smits (algemeen bestuurslid)

 

Nieuwe bestuursleden

Door natuurlijk verloop is de Oudervereniging ieder jaar op zoek naar nieuwe leden. Lukt het jou niet om overdag bij activiteiten te helpen? En zou je graag jouw organisatietalent delen? Dan nodigen wij je van harte uit om eens een vergadering bij te wonen. Stuur hiervoor een mail naar ouderverenigingmaxend@maxend.nl of spreek één van de bestuursleden aan.

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de oudervereniging? Mail ons via: ouderverenigingmaxend@maxend.nl