BSO en TSO

Het overblijven, TSO, wordt net als de voorschoolse en de naschoolse opvang geregeld door Kinderdagopvang De Benjamin, onderdeel van brede school De Kanz.

Op www.debenjamin.com vindt u alle informatie.