Zorg op 't Maxend

Zorg klinkt alsof het om zorgen en problemen gaat maar op 't Maxend (onderdeel van de KanZ) denken we juist in kansen en mogelijkheden.
Wij gaan uit van de competenties en kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten.
Op momenten echter, dat het even niet lekker loopt met uw kind, komt de leerkracht daarover praten met de intern begeleider.
Op ’t Maxend is dat Juf Ilse voor de kinderen van groep 1 t/m 8.
Na overleg met ouders wordt deze leerling besproken met Ilse en samen kijken we dan naar de wijze waarop we (extra) begeleiding kunnen inzetten. Dat kan zijn op vragen die betrekking hebben op sociaal-emotioneel gebied maar ook op het gebied van leren.
Soms kan dat betekenen dat we hulp zoeken bij (of krijgen van) externe deskundigen.

“Wij leren ze leren, samen en met plezier!"

 

Documenten