Visie en Missie

 

Onze Missie: "Op ’t Maxend leer je leren, samen en met plezier"

Missie 
Op ‘t Maxend ontwikkelen kinderen zich optimaal, samen en met plezier in een KanZrijke omgeving. 

Visie 
Op ‘t Maxend bereiden we kinderen voor op deelname aan de maatschappij, passend bij de mogelijkheden en interesses van de kinderen.   
Om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen en het onderwijsproces goed te laten verlopen, richten wij ons op het volgende:  

  • Het vergroten van het zelfvertrouwen van alle kinderen. 
  • Het bieden van veiligheid en geborgenheid voor alle kinderen.  We waarderen alle kinderen en laten blijken dat ze de moeite waard zijn. 
  • Het hebben van hoge verwachtingen van alle kinderen. We bieden kinderen kansen om de mogelijkheden die ze hebben te ontplooien, zelf en met elkaar.  
  • Het vergroten van het plezier bij de kinderen in het ontdekken van de wereld om hen heen.  We willen hen nieuwsgierig maken.  
  • Het vergroten van kennis en ontwikkelen van vaardigheden als basis voor hun persoonlijke ontwikkeling.  We besteden aandacht aan de creatieve ontwikkeling van kinderen, we doen een beroep op het nemen van eigen initiatieven en stimuleren de zelfstandigheid van kinderen. 
  • Het zoveel mogelijk aansluiten bij de talenten van kinderen. We (h)erkennen onderwijsbehoeften en stemmen waar mogelijk ons aanbod daarop af.   
  • Het betrekken van ouders als gelijkwaardige partner bij het onderwijsproces.  We willen in openheid samenwerken en zijn daarbij samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.  
  • Het betrekken van partners die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. We willen waar nodig en waar mogelijk samenwerken met specialisten.