Visie en Missie


’t Maxend is een katholieke basisschool. We vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar. We gaan daarbij uit van de christelijke waarden en normen, zoals solidariteit, gelijkwaardigheid, zorg voor anderen, vertrouwen, vergeving, eerlijkheid, openheid en gerechtigheid.
In projecten, vieringen besteden wij hier speciaal aandacht aan.
Daarbij vinden wij het belangrijk dat we andere geloven en gebruiken respecteren. De katholieke levensovertuiging daarbij voor ons een bron van inspiratie, waarbij ook niet-katholieke kinderen onze school kunnen bezoeken.

Onze Missie: "Op ’t Maxend leer je leren, samen en met plezier"

Visie:

 • Om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen en leren en het onderwijsproces goed te laten verlopen richten wij ons op het volgende:
 • Het scheppen van een sfeer van veiligheid en geborgenheid voor alle kinderen
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen
 • Het hebben van hoge verwachtingen van kinderen; wij doen een beroep op het nemen van eigen initiatieven en stimuleren de zelfstandigheid van kinderen
 • Het vergroten van het plezier bij de kinderen in het ontdekken van de wereld om hen heen; wij willen hen nieuwsgierig maken
 • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden als basis voor hun persoonlijke en creatieve ontwikkeling
 • Het inzicht geven in en het leren omgaan met hun eigen mogelijkheden en beperkingen
 • Het betrekken van ouders als gelijkwaardige gesprekspartner bij het onderwijsproces
 • Het leren omgaan met anderen in en buiten de school
 • Een voorbereiding op het vervolgonderwijs passend bij de mogelijkheden en interesse van de kinderen


Kernwaarden voor ons zijn:

 • Veiligheid
 • Betrokkenheid
 • Omgaan met verschillen
 • Ontwikkelinggericht 
 • Zelfstandigheid
 • Samen leren en samen werken met plezier