Op basisschool 't Maxend, onderdeel van de KanZ, besteden we veel aandacht aan het bieden van de beste leerlingenzorg. We doen dit zowel intern als met onze partners, zoals het Samenwerkingsverband, de GGD en andere externe deskundigen. Op 't Maxend hebben we -naast de vaste leerkrachten en het MT- twee vertrouwenspersonen, een onderwijsassistente en een intern begeleider die samen met de leerkrachten de zorg voor de leerlingen verzorgen. Als de school een hulpvraag heeft of zelf aangeeft handelingsverlegen te zijn, vragen wij externe deskundigen. Op deze pagina vindt u verschillende documenten / protocollen die met de leerlingenzorg te maken hebben. 

“Wij leren ze leren, samen en met plezier!"